Toestemmingsvereiste bij coaching kinderen-jongeren

Toestemmingsvereiste

Als je kind ouder is dan 12 jaar telt de stem van je kind extra mee. In Nederland is dat als volgt geregeld:

voor begeleiding aan/informatie over kinderen is de toestemming van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind nodig.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:

Kinderen van 0-12 jaar: met toestemming van de gezaghebbende ouder(s).
Kinderen van 12-16 jaar: met toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s).
Kinderen van 16-18 jaar: met toestemming van het kind.

Voor de start van de begeleiding stuur ik een formulier toe dat jullie als ouders ondertekenen.

 

Gun jezelf en je kinderen dit!

Mijn dochter praat niet!

“Hoe maak ik contact met mijn puber?

 

                           

 

Download hier mijn 5 gratis tips.